Zdrowa ona - rzetelnie o twoim zdrowiu

Idea kampanii „W kobiecym interesie”

Dlaczego to robimy?

Idea kampanii „W kobiecym interesie” wynika z głębokiej
troski Gedeon Richter Polska o zdrowie i dobrostan
kobiet.
Firma doskonale rozumie, jak istotne są dbanie o
zdrowie intymne kobiet oraz regularne wizyty u ginekologa.

Świadoma różnych barier społecznych i psychicznych, jakie
mogą powstrzymywać kobiety przed skorzystaniem z opieki
zdrowotnej w tym zakresie, marka postanowiła podjąć
działania mające na celu ich przełamanie oraz promowanie
idei równego dostępu do opieki zdrowotnej dla wszystkich
kobiet
– niezależnie od ich sytuacji społecznej czy życiowych
okoliczności.

Celem kampanii prowadzonej już od 2019 roku
jest zwiększenie dostępności profilaktyki
zdrowotnej
dla kobiet oraz edukacja
w zakresie zdrowia intymnego.

Poprzez różnorodne działania i innowacyjne
podejścia
firma stara się dotrzeć do różnych
grup kobiet, uwzględniając ich różnorodne
potrzeby i obawy.

Każdego roku kampania przyjmuje inny motyw
przewodni, aby skutecznie zwrócić uwagę na 
konkretne aspekty zdrowia kobiet
i zachęcić
je do podejmowania działań profilaktycznych.

Jedną z kluczowych inicjatyw kampanii jest wysyłanie mobilnego gabinetu
ginekologicznego do różnych miejsc w Polsce
, co umożliwia kobietom darmowe
konsultacje i badania ginekologiczne, eliminując tym samym niektóre bariery logistyczne.

Gedeon Richter od lat dba o kobiece zdrowie

Aneta Grzegorzewska

Dyrektor ds. Korporacyjnych i Relacji Zewnętrznych
w Gedeon Richter Polska

Od lat Gedeon Richter troszczy się o zdrowie kobiet. Nasza kampania
„W kobiecym interesie” ma na celu zachęcanie wszystkich Polek do
regularnych wizyt u ginekologa i szerzenie wiedzy na temat korzystania
z prawa do równego dostępu do podstawowych świadczeń zdrowotnych,
w tym ginekologiczno-położniczych – bez względu na wiek, status
majątkowy czy miejsce zamieszkania. Jako firma wspierająca kobiety
i ich zdrowie czujemy potrzebę realnego zaangażowania się
w pokonywanie barier, które stoją na drodze kobiet do
gabinetu ginekologicznego...

„W kobiecym interesie” 2024

Tegoroczna, 6. edycja kampanii pod hasłem "Powiedz jej o tym.
W kobiecym interesie”, ma na celu zwiększenie świadomości
wśród dorosłych kobiet, w tym kobiet z niepełnosprawnościami,
na temat konieczności regularnego wykonywania badań
ginekologicznych.

Naszym celem jest również walka z nierównościami w dostępie do opieki zdrowotnej,
umożliwiając wykonanie profilaktycznych badań lekarskich blisko miejsca zamieszkania.

Zainteresowane kobiety mogły skorzystać z darmowych badań takich jak badanie piersi,
cytologia płynna, USG ginekologiczne oraz test na HPV.

W maju nasz mobilny gabinet ginekologiczny odwiedził  7 miast w Polsce,
oferując dostęp do kluczowych badań profilaktycznych.

Troszczymy się o Wasze zdrowie
już od 6 lat!

„W kobiecym interesie” 2019

Pierwsza edycja kampanii „W kobiecym interesie” miała miejsce
w 2019 roku i stanowiła pilotażowy projekt skierowany do
wszystkich kobiet, które mogą napotykać trudności w dostępie
do ambulatoryjnych świadczeń ginekologiczno-położniczych.

Był to przełomowy moment, gdyż po raz pierwszy mobilny gabinet ginekologiczny Gedeon Richter
Polska zawitał do mniejszych polskich miast. Ten krok miał na celu zniwelowanie barier
geograficznych i finansowych, które mogłyby zniechęcać kobiety do regularnych kontroli swojego
zdrowia intymnego. Poprzez mobilny gabinet Gedeon Richter Polska podjął się misji zapewnienia
kobietom łatwiejszego dostępu do niezbędnych usług medycznych, co mogło znacząco przyczynić
się do poprawy opieki zdrowotnej wśród kobiet na obszarach wiejskich oraz mniejszych miasteczek.

„W kobiecym interesie” 2020

Obiecujące wyniki pierwszej odsłony kampanii skłoniły nas
do podjęcia decyzji o kontynuowaniu akcji.

W 2020 roku działaliśmy pod hasłem: „Rozbierz się i (z)badaj”. Postanowiliśmy skoncentrować się
na problemie, którym jest unikanie wizyt u ginekologa przez wiele Polek z powodu uczucia wstydu
i dyskomfortu. Badania wykazały, że już samo wezwanie do rozebrania się może być dla wielu kobiet
trudne do zaakceptowania i stanowić barierę dla regularnych wizyt lekarskich. W ramach tej edycji
kampanii naszą ambasadorką została Dominika Gwit-Dunaszewska, która z pasją zachęcała kobiety
do przełamania tych trudności i odwiedzenia mobilnego gabinetu. Dzięki tym działaniom Gedeon
Richter starał się utrwalać wśród Polek postawę proaktywnego podejścia do własnego zdrowia.

„W kobiecym interesie” 2021

W trzeciej edycji kampanii „W kobiecym interesie”
kontynuowaliśmy temat barier psychicznych, które powodują,
że wiele Polek unika wizyt u ginekologa.

Badania wykazały, że głównym czynnikiem hamującym decyzję o skorzystaniu z opieki medycznej
jest ogromny strach, który w znacznym stopniu obezwładnia pacjentki. Dodatkowo wzmocniła go
pandemia koronawirusa, ponieważ każda wizyta u lekarza wiązała się z większym ryzykiem
zachorowania. Postanowiliśmy więc podjąć walkę z tym problemem, starając się przeciwdziałać
skutkom pandemii, odbudować zaufanie do regularnych wizyt u ginekologa i zachęcić do
podejmowania proaktywnych działań w dbaniu o swoje zdrowie intymne.

„W kobiecym interesie” 2022

W roku 2022 skoncentrowaliśmy się głównie na kwestii
dostępności gabinetów ginekologicznych dla osób
z niepełnosprawnościami.

Wciąż istnieje bardzo mało miejsc dostosowanych do przyjmowania tych pacjentek, a w Polsce
żyje ponad 1,5 miliona osób z różnymi formami niepełnosprawności. Z tego powodu wiele takich
kobiet rezygnuje z wizyty u specjalisty i unika wykonywania badań profilaktycznych. W ramach
czwartej edycji naszej kampanii Gedeon Richter postanowił więc zadbać o to, aby mobilny gabinet
ginekologiczny był w pełni dostosowany do potrzeb pacjentek z niepełnosprawnościami.
Dodatkowo zapewniliśmy obecność przeszkolonego personelu pomocniczego, w tym asystenta
medycznego, aby zapewnić kompleksową opiekę i wsparcie dla wszystkich pacjentek
korzystających z naszych usług.

„W kobiecym interesie” 2023

W 2023 roku odbyła się 5. edycja kampanii – pod hasłem:
„Dostrzegamy! Badamy. W kobiecym interesie”.
Nasze działania były ukierunkowane na troskę o seniorki
i osoby z niepełnosprawnościami.

Punktem wyjścia dla tej inicjatywy były wyniki specjalnego badania przeprowadzonego przez
Gedeon Richter Polska we współpracy z Fundacją Watch Health Care. Ujawniły one, że prawie
1/3 kobiet po 59. roku życia – w tym osoby z niepełnosprawnościami – nie odwiedziła ginekologa
w przeciągu 2 lat lub więcej, a ok 14% nie pamiętało, kiedy ostatnio miało kontakt z gabinetem
ginekologicznym. W związku z tym podjęliśmy konkretne działania, aby zapewnić tym grupom
Polek lepszy dostęp do opieki zdrowotnej. Zaprosiliśmy je do naszego mobilnego gabinetu,
gdzie mogły wykonać jedno z badań: USG ginekologiczne, cytologia płynna, test na wirusa HPV.