Leczenie dny moczanowej zależne jest od poszczególnych okresów choroby i objawów klinicznych, które im towarzyszą. I tak inne zasady obowiązują na etapie niedającej objawów hiperurykemii, inne w fazie ostrego zapalenia stawu. Dodatkowo w inny sposób leczone są okresy międzynapadowe, a jeszcze inny dna przewlekła. Skąd to rozróżnienie? Na co tak naprawdę należy zwracać uwagę? Na te pytania odpowiada ekspert programu Zdrowa ONA lek. med. Magdaleną Piórkowską-Pruszek.

Z punktu widzenia lekarza konieczne jest rozpoznanie poszczególnych typów dny moczanowej, bo w zależności od tego, z którym mamy do czynienia stosujemy inne leczenie. Ważne jest wykonanie badania krwi, które pokaże nam jaki jest poziom stężenia kwasu moczowego. Po porównaniu objawów i wyników lekarz decyduje o podjęciu leczenia zauważa lek. med. Magdalena Piórkowska-Pruszek, ekspert programu Zdrowa ONA.

Jeden sposób na całe zło?

Otóż nie! Bo jak już wspomnieliśmy, o tym jakie leczenie należy włączyć decyduje okres choroby.
  • Hiperurykemia

Nadal trwa spór co do tego, czy należy podejmować leczenie w przypadku nie dającego objawów okresu podwyższonego stężenia kwasu moczowego we krwi. Nie jest też jasne, kiedy mówimy właśnie o podwyższonym stężeniu kwasu moczowego. Najczęściej podaje się, że o hiperurykemii świadczy wynik >7mg/dl [1]. Lekarze zalecają w tym przypadku stosowanie odpowiedniej diety i unikanie czynników nasilających hiperurykemię. [O czynnikach więcej w innym materiale].

  • Ostry napad dny moczanowej

W ataku dny moczanowej, czyli w ostrej dnie moczanowej, lekiem pierwszego rzutu jest kolchicyn, która łagodzi stan zapalny. Poza kolchicyną stosuje się również niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Ale poza nimi ważne jest unieruchomienie stawu i odpowiednie ułożenie kończyny. Zaleca się również zimne okłady bądź mrożone żele na zajęte przez dnę miejsce tłumaczy lek. med. Magdalena Piórkowska-Pruszek.

  • Okresy międzynapadowe

Jeśli doświadczyliśmy pierwszego napadu dny moczanowej niestety istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że pojawią się kolejne ostre objawy zapalenia stawów – o ile nie podejmiemy odpowiednich kroków, aby temu zapobiec. Wśród działań profilaktycznych jednym z podstawowych elementów jest stosowanie diety nieskopurynowej, unikanie fruktozy, zawartej przede wszystkim w słodzonych napojach gazowanych oraz czynników bezpośrednio wpływających na wystąpienie napadu, np. spotkań przy grillu czy suto zastawionym stole oraz gwałtownego, dużego wysiłku fizycznego. Poza modyfikacją stylu życia konieczne jest przyjmowanie leków. Lekarze stosują zasadę, by po ustąpieniu objawów ostrego ataku, po 2-4 tygodniach włączyć lek obniżający poziom kwasu moczowego. Tym stosowanym w pierwszej kolejności jest allopurynol.

  • Dna przewlekła

Dnę moczanową należy leczyć do końca życia, a głównym celem terapii jest utrzymanie stężenia kwasu moczowego w surowicy krwi poniżej wartości 7md/dl. Konieczne jest bezterminowe utrzymanie leczenia farmakologicznego i nawet jeśli wystąpi atak dny nie wolno odstawiać leku, a jedynie dołączyć dodatkowy preparat (w tej sytuacji kolchicynę). Przy dobrej tolerancji leku dawkę allopurynolu należy stopniowo zwiększać pamiętając jednocześnie o kontroli kwasu moczowego u pacjenta.

Co z chorobami współistniejącymi?

Dnę moczanową dzielimy na pierwotną i wtórną, przy czym wtórna to ta, która wystąpiła w przebiegu innych chorób. Lekarze za szczególnie trudną do leczenia uznają dnę moczanową, która pojawiła się w trakcie zachorowania na nowotwór.

Aby kontrolować nie tylko dnę moczanową należy leczyć również choroby współistniejące oraz systematycznie sprawdzać parametry związane z metabolizmem, ciśnieniem tętniczym krwi oraz stanem układu sercowo-naczyniowego.


[1] Wortmann L, Dna moczanowa i inne zaburzenia metabolizmu purynowego, Interna Harrisona, t. III, s. 3619.