Problem mięśniaków macicy najczęściej dotyczy kobiet powyżej 50. roku życia – wynika z badania pt. „Płodna jak matka ziemia – co warto wiedzieć o mięśniakach macicy”*. Jednakże włókniaki mogą się przydarzyć w każdym wieku. Które kobiety są najbardziej narażone i jakie czynniki mają na to wpływ? Na te pytania odpowiedzą eksperci programu „Zdrowa ONA”.  

Mięśniaki macicy powstają na skutek namnażania się komórek mięśnia macicy w danym miejscu, tworząc niezłośliwy guz. Dzięki odpowiedniej i szybkiej diagnozie oraz dobrze dobranemu leczeniu, niekoniecznie poprzez operację, kobieta może powrócić do zdrowia, oraz planować potomstwo.

Diagnoza wskazująca na nieprawidłowości w naszym organizmie najczęściej wywołuje lęk. W pierwszej fazie potrzebujemy zmierzyć się z problemem, dowiedzieć, co on oznacza i jakie ma konsekwencje. Zanim dostaniemy rzetelne informacje i je przetworzymy pojawiają się wyobrażenia oraz negatywne nastawienie. Nie lubimy, jak dzieje się coś poza naszą kontrolą, a w kwestiach zdrowia jest to szczególnie wyraźne. Większość ludzi na słowo guz reaguje paniką i skojarzeniami onkologicznymi. Każda kobieta bez względu na wiek, u której diagnoza wskaże na mięśniaki macicy, obawia się konsekwencji często na zapas. Boi się o siebie, zastanawia się, jak to wpłynie na jej życie, także intymne, poczucie kobiecości i atrakcyjności. Może pojawić się zawstydzenie, zakłopotanie w przypadku rozmowy z partnerem, kiedy poruszane są kwestie mięśniaków i ich wpływu na funkcjonowanie organizmu. Rozmowa z lekarzem i jego fachowe wyjaśnienie problematyki choroby pozwoli na opanowanie swojego strachu, a także zmierzenie się ze schorzeniem bez obniżenia poczucia samoakceptacji i własnej atrakcyjności wyjaśnia mgr Dorota Gromnicka, psycholog, ekspert programu Zdrowa ONA.

Czy wiek kobiety ma znaczenie?

Mięśniaki macicy mogą się rozwinąć u kobiety w każdym wieku. Jednak prawdopodobieństwo na pojawienie się włókniaków u dziewczyn mających mniej niż 20 lat jest niewielkie i zdarza się to bardzo rzadko. Natomiast im kobieta dojrzalsza, tym zwiększa się częstotliwość występowania mięśniaków.

Co ósma kobieta w wieku 25-34 lat chorowała na mięśniaki macicy (12,5%)*. Włókniaki znacznie częściej dotykają kobiet w wieku rozrodczym, mogą pojawić się pojedynczo, ale często przybierają duże rozmiary. Co więcej, zazwyczaj nie dają żadnych symptomów, więc pacjentka dowiaduje się o nich zwykle przypadkiem, głównie podczas rutynowej kontroli w gabinecie lekarskim, sprawdzając np. przebieg ciąży. Włókniaki, zarówno objawowe jak i bezobjawowe, znacznie częściej dotykają kobiet w wieku rozrodczym, najczęściej panie mające od 35 do 45 lat.

Ryzyko pojawienia się mięśniaków niestety rośnie wraz z wiekiem do momentu menopauzy. Dzieje się tak ze względu na długoletnią stymulację hormonami – estrogenem i progesteronem oraz namnażanie się komórek, do czego potrzebny jest czas. Jak wynika z badania „Zdrowa ONA” już co piąta kobieta w wieku 35-49 lat przyznała, że zmagała się z włókniakami (20,5%), a w wieku 50+ co czwarta (26,5%)*. U kobiet powyżej 40. roku życia, będących przed menopauzą, objawy mogą się pojawić, ale też nie muszą. Najczęściej obserwuje się obecność wielu, małych guzków, które ulokowane są w różnych miejscach macicy. To właśnie ich usytuowanie wpływa na to, czy wystąpią symptomy czy też nie.

Okres menopauzy sprawia, że ryzyko występowania mięśniaków macicy maleje. W tym czasie jajniki nie wytwarzają już estrogenu i progesteronu. Jednakże guzki nie znikają całkowicie. Ich objętość może się zmniejszyć dzięki terapii farmakologicznej octanem uliprystalu. W przypadku, gdy w wieku pomenopauzalnym włókniaki intensywnie się rozwijają, istnieje prawdopodobieństwo zezłośliwienia guza. Wówczas należy niezwłocznie poddać się leczeniu operacyjnemu. Natomiast takie przypadki zdarzają się naprawdę rzadkotłumaczy prof. dr hab. n. med. Jan Kotarski, ginekolog i onkolog, ekspert portalu „Zdrowa ONA”.

Jakie są czynniki ryzyka?

Wyróżnia się wiele czynników ryzyka, które determinują powstawanie mięśniaków macicy. Jednym z nich jest czas wystąpienia menarche, czyli pierwszej miesiączki. Jeżeli pojawiła się ona wcześnie, może to przyczyniać się do większej liczby podziałów komórkowych zachodzących w błonie mięśniowej przez cały okres rozrodczy i ich mutacji. Sprawia to, że ryzyko odnotowania włókniaków jest wyższe. Do czynników ryzyka zaliczyć można również późny wiek zajścia w ciążę. Inaczej dzieje się w przypadku wieku menopauzalnego.

Bez względu na wiek zaleca się stałą kontrolę u lekarza ginekologa. Wczesna i dobra diagnoza pozwoli na dobranie odpowiedniej metody leczenia oraz powrót do zdrowia. Im wcześniej zdiagnozujemy mięśniaka, tym większa jest szansa na zastosowanie leczenia farmakologicznego i przywrócenie pełnej sprawności macicy u kobiet, które chcą jeszcze zostać mamą.

* Ogólnopolskie badanie pt. „Płodna jak matka ziemia – co warto wiedzieć o mięśniakach macicy”, zrealizowane na zlecenie Gedeon Richter Polska Sp. z o. o. w ramach programu „Zdrowa ONA”, przeprowadzone w dniach 19-21.11.2018 r. przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. Badanie objęło łącznie 1023 kobiet powyżej 25 roku życia.