O mięśniakach macicy kobiety bardzo często dowiadują się podczas badania USG w czasie ciąży. Właśnie w trakcie tej rutynowej kontroli sprawdzającej, czy płód rozwija się prawidłowo, może zapaść diagnoza, która napawa lękiem przyszłą mamę. Czy obawy są uzasadnione i czy mięśniaki macicy przekreślają macierzyńskie marzenia? Odpowiedzi na te pytania postaramy się udzielić razem z prof. dr hab. n. med. Janem Kotarskim, ginekologiem, ekspertem portalu „Zdrowa ONA”.

Niemal połowa Polek (49%) uważa, że leczenie farmakologiczne mięśniaków macicy daje szanse na macierzyństwo u kobiet, które planują mieć potomstwo. Natomiast prawie 1/3 jest zdania, że zmniejszenie rozmiaru mięśniaka macicy warunkuje powodzenie ciąży (28,5%) oraz że mięśniaki macicy pojawiające się w ciąży prowadzą do poronień (28,3%)*. Jak to rzeczywiście jest? Przede wszystkim warto przyjrzeć się mięśniakom macicy z dwóch punktów widzenia – na etapie planowania macierzyństwa, jak również już będąc w stanie błogosławionym.

Dlaczego planowanie ciąży jest ważne?

O ile duże mięśniaki macicy najczęściej dają objawy, na przykład nieprawidłowe lub obfite krwawienia menstruacyjne, częstomocz, zaparcia albo bolesne ruchy jelit czy uczucie nacisku, a nawet bólu podczas stosunku, należy pamiętać, iż pozostałe w zależności od rozmiaru i ich umiejscowienia mogą nie dawać żadnych symptomów. Niestety, mięśniaki mogą powodować trudności z zajściem w ciążę, dlatego tak ważne są badania profilaktyczne. Przygotowania do ciąży to przede wszystkim stała kontrola stanu zdrowia przyszłej mamy zanim jeszcze dojdzie do zapłodnienia. Wraz z lekarzem należy zaplanować szereg badań np. zalecaną między innymi morfologię krwi, próby wątrobowe czy cytologię. Jeżeli w przeszłości kobieta zmagała się z mięśniakami, regularność w wizytach u ginekologa i w wykonywaniu USG narządu rodnego jest niezwykle istotna. W przypadku zauważenia tych niezłośliwych guzów, będzie można szybko zareagować.

Przygotowanie do ciąży kobiecego organizmu jest niezwykle istotne. Jeśli badanie ginekologiczne na etapie planowania ciąży wykaże obecność małej wielkości mięśniaków, nie przekreśla to wcale szans na ciążę. Należy rozważyć dwie kwestie – czy włókniaki sprawiają jakieś dolegliwości i czy ich położenie będzie powodować zagrożenie dla rozwoju płodu. Jeżeli odpowiedzi w tych dwóch przypadkach są przeczące, wówczas nie ma przeciwwskazań i nie trzeba odkładać swoich marzeń o macierzyństwie na później. Zdecydowanie leczenie rekomenduje się zanim dojdzie do zapłodnienia, gdyż wzrostowi macicy w trakcie ciąży może towarzyszyć powiększenie się mięśniaków. Jeśli mięśniaki zaburzają płodność lub mogą stanowić zagrożenie planowanej ciąży, wówczas rozwiązaniem może być albo operacja oszczędzająca, polegająca na wyłuszczaniu mięśniaków i rekonstrukcji macicy, albo terapia farmakologiczna octanem uliprystalu. Metod leczenia jest oczywiście więcej, natomiast wybór uzależnia się od wieku pacjentki, planów posiadania dzieci, jak i miejsca ulokowania mięśniaków podkreśla prof. dr hab. n. med. Jan Kotarski, ekspert portalu „Zdrowa ONA”.

Mięśniaki macicy w ciąży

W sytuacji, gdy kobieta jest już w stanie błogosławionym i lekarz prowadzący zdiagnozuje u niej mięśniaki macicy, nie ma wskazań do ich natychmiastowego usuwania. Trzeba jednak stale obserwować rozwój płodu oraz wzrost mięśniaków i pozostawać pod ścisłą opieką ginekologa. Mięśniaki macicy mają to do siebie, że w ciąży wraz ze wzrostem macicy powiększają się, a niektóre z nich – śródścienne (występujące w mięśniu macicy) i podśluzówkowe – mogą stanowić utrudnienie dla prawidłowego rozwoju dziecka, co może doprowadzić do poronienia lub porodu przedwczesnego. Z kolei w przypadku mięśniaków uszypułowanych ze względu na ich umiejscowienie w kierunku pochwy kobieta nie zawsze może rodzić naturalnie, co dla wielu kobiet jest szalenie istotne. Wobec tego, odpowiednia diagnoza odnośnie rodzaju mięśniaków to niezwykle ważny etap rzutujący na dalszy przebieg ciąży.

Rozpoznanie mięśniaków macicy najczęściej budzi u kobiety lęk i wizję przyszłych komplikacji. Oczekiwanie na narodziny dziecka powinno jednak pozostawać czasem pełnym szczęścia i radości, dlatego nie należy się bać, a wręcz trzeba zadawać mnóstwo pytań swojemu lekarzowi prowadzącemu. Bardzo często pacjentki dopiero po wyjściu z gabinetu szukają odpowiedzi w Internecie, co jak wiemy, może przynieść odwrotny skutek. To rolą ginekologa jest przekazanie wszystkich informacji dotyczących danego przypadku, a następnie stały monitoring płodu i włókniaków. Mięśniaki macicy wcale nie oznaczają, że ciąża będzie przebiegać nieprawidłowo. Warto też wiedzieć, że po rozwiązaniu ciąży mięśniaki macicy ulegają zmniejszeniu i wówczas rekomenduje się ich leczenie. Wybór metody powinien nastąpić po wspólnej konsultacji z ginekologiem wyjaśnia ekspert, prof. dr hab. n. med. Jan Kotarski.

Poród i co dalej?

Aby wybrać metodę leczenia po porodzie, trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników: rodzaj i wielkość guzów, ewentualne powikłania po ciąży, a także planowanie kolejnego potomstwa. Gdy zakończy się okres połogu, zaleca się wykonanie badania ginekologicznego i ultrasonograficznego, aby powtórnie ocenić wielkość mięśniaków macicy. To właśnie wtedy, czyli po 6 tygodniach od rozwiązania ciąży, można zacząć leczenie.

* Ogólnopolskie badanie pt. „Płodna jak matka ziemia – co warto wiedzieć o mięśniakach macicy”, zrealizowane na zlecenie Gedeon Richter Polska Sp. z o. o. w ramach programu „Zdrowa ONA”, przeprowadzone w dniach 19-21.11.2018 r. przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. Badanie objęło łącznie 1023 kobiet powyżej 25 roku życia.