48% kobiet w wieku rozrodczym za największą uciążliwość w przypadku diagnozy mięśniaków macicy uważa trudność związaną z poczęciem dziecka. Kobiety po 50. roku życia wskazują z kolei na dolegliwości bólowe. Niezależnie od wieku, stwierdzenie obecności mięśniaków macicy budzi obawy o pogorszenie relacji z partnerem[1].

Wstyd – bariera psychologiczna

Mięśniaki macicy to schorzenie intymne, dlatego niektóre kobiety mogą odczuwać wstyd przed zainicjowaniem na ten temat rozmowy z partnerem. Do tego dochodzi lęk przed współżyciem, stres, poczucie winy oraz spadek samooceny. Aby oswoić temat mięśniaków macicy i lęk spowodowany schorzeniem kobieta powinna porozmawiać z ginekologiem. Specjalista dokładnie wyjaśni przyczynę schorzenia oraz wytłumaczy, skąd biorą się nieprzyjemne objawy. W razie potrzeby warto porozmawiać o problemie także z psychologiem. Odpowiednia wiedza dotycząca choroby, może dodać pewności siebie i stać się podstawą do rozpoczęcia otwartej rozmowy z partnerem na temat przyczyny gorszego samopoczucia.

Nieporozumienia w relacjach damsko-męskich mogą wynikać z braku dialogu i jasnych komunikatów zawierających podstawowe informacje „co się dzieje, dlaczego, czego w tej sytuacji oczekuję od ciebie, jak się z tym czuję, jak ty się z tym czujesz, co możemy razem zrobić”. Większość kobiet niechętnie dzieli się swoimi problemami intymnymi, a jednocześnie oczekuje okazywania empatii oraz zrozumienia. Partner często nie robi tego, ponieważ może nawet nie wiedzieć, co się dzieje i dlaczego a dystans ze strony partnerki mylić z odrzuceniem czy oziębieniem relacji. Dodatkowo sytuację komplikuje niewiedza na temat patofizjologii konkretnych schorzeń, zwłaszcza tych, które są szczególnie krępujące w przypadku chorób układu rozrodczego. Brak dialogu prowadzi do nieporozumień oraz oddala od siebie partnerów. Szczera rozmowa to podstawa udanego związku. Dzięki niej możliwe jest zbudowanie dobrych i trwałych relacji z bliską osobą oraz poczucia zaufania tłumaczy mgr Dorota Gromnicka, psycholog, ekspert programu „Zdrowa ONA”.

Wpływ na satysfakcję seksualną?

Odczuwanie satysfakcji ze współżycia uwarunkowane jest zarówno czynnikami fizycznymi, jak i psychologicznymi. Występowaniu mięśniaków macicy towarzyszy szereg objawów powodujących uczucie wstydu, ale także dyskomfort podczas stosunku. Może to skutkować unikaniem bliskości z partnerem, a w połączeniu z brakiem rozmowy powodować niepotrzebne napięcia.

Kobiety mają tendencję do wiązania udanego życia seksualnego ze swoim poczuciem atrakcyjności i wartości, które w przypadku zdiagnozowania mięśniaków macicy często zostają obniżone. Fundamentalną rolę odgrywa wówczas zaufanie do partnera oraz umiejętność prowadzenia z nim otwartego dialogu. Istotną kwestią jest wycofanie się z życia seksualnego przez kobietę ze względu na bolesne dolegliwości towarzyszące mięśniakom. Wówczas niezbędne jest zrozumienie partnera, ale także konsultacja z lekarzem, który dobierze odpowiedni rodzaj leczenia i łagodzenia objawów. Warto pamiętać, że intymność buduje się poprzez udane życie seksualne, jak również ważna jest czułość, uwaga, wrażliwość na wzajemne potrzeby. Choroba to czas, w którym kobietami mężczyzna powinni wspierać się jeszcze bardziej – komentuje mgr Dorota Gromnicka, psycholog, ekspert programu „Zdrowa ONA.”

Plany o dziecku

Wpływ na relacje z partnerem mogą powodować także obawy o to, że mięśniaki macicy przekreślą plany o macierzyństwie.

Posiadanie dziecka to marzenie większości par. Mięśniaki macicy nie muszą utrudniać jego spełnienia, ale w niektórych przypadkach mogą wpływać negatywnie na płodność. Leczenie mięśniaków macicy zależy od ich wielkości, ilości, umiejscowienia oraz nasilenia objawów. U kobiet, które planują dziecko można rozważyć przedoperacyjne leczenie farmakologiczne np. octanem uliprystalu. Terapia prowadzi do zmniejszenia objętości mięśniaków i złagodzenia objawów, a przez to także na ograniczenie rozległości zabiegu chirurgicznego informuje prof. Grzegorz Jakiel, ginekolog, ekspert programu „Zdrowa ONA”.

[1]Ogólnopolskie badanie zrealizowane w ramach programu „Zdrowa ONA” zainicjowanego przez Gedeon Richter, przeprowadzone w dniach 31.10-03.11.2016 roku metodą internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (CAWI) przez agencję SW Research. Badaniem objęto łącznie 800 kobiety w wieku powyżej 16 roku życia