• Cechami, które zdaniem osób biorących udział w badaniu (kobiet i mężczyzn) najbardziej określają kobiecość były: wrażliwość i delikatność (71,8%), atrakcyjność fizyczna (70,9%) oraz opiekuńczość wobec innych i czułość (54,8%).
  • Dla kobiet ważniejsze niż dla mężczyzn okazały się cechy takie jak siła psychiczna (34% deklaracji kobiet w porównaniu do 13% deklaracji mężczyzn) oraz wielozadaniowość (19% kobiet, 8% mężczyzn).
  • Dla mężczyzn ważniejsza niż dla kobiet była sprawność seksualna (32% mężczyzn w porównaniu do 16% kobiet).
  • Na wrażliwość, atrakcyjność fizyczna i opiekuńczość jako cechy kobiecości najczęściej wskazywała najmłodsza kategoria wiekowa respondentów (16-25 lat).
  • Dla osób w wieku 26-35 lat siła psychiczna jako określenie kobiecości była bardziej istotna niż dla pozostałych kategorii wiekowych.
  • Dla osób w wieku 36-45 lat, w porównaniu z młodszymi respondentami, ważniejsze okazały się cechy takie, jak: sprawność seksualna, zdrowie fizyczne oraz płodność.

Pobierz wykres