Poniżej prezentujemy wyniki programu edukacyjno-badawczego „Profilaktyka i wiedza na temat nie–neurologicznego zespołu objawów ze strony dolnych dróg moczowych i pęcherza nadreaktywnego”, zainicjowanego przez Gedeon Richter, mającego na celu zwiększenie świadomości pacjentów w zakresie wiedzy dotyczącej chorób dolnego odcinka układu moczowego i pęcherza nadreaktywnego. Program został przeprowadzony w 2016 roku  wśród  31 990  chorych mężczyzn w wieku 35–89 będących pod opieką poradni i gabinetów urologicznych.