Z głębokim żalem żegnamy wybitnego ginekologa, prof. CMKP dr hab. n. med. Romualda Dębskiego, wieloletniego eksperta portalu „Zdrowa ONA”.

Pan Profesor swoją wiedzą i doświadczeniem wspierał merytorycznie i tłumaczył zagadnienia medyczne dotyczące mięśniaków macicy oraz antykoncepcji. Prof. Romuald Dębski był specjalistą w zakresie położnictwa, ginekologii, endokrynologii, ultrasonografii i diagnostyki prenatalnej. Kierował II Kliniką Położnictwa i Ginekologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) w Szpitalu Bielańskim w Warszawie.

Zespół „Zdrowa ONA”