• Aż 35% badanych uważa, że w procesie leczenia ZSC wystarczy stosować odpowiednie leki tak, aby poziom cukru znajdował się na ustalonym przez lekarza poziomie. Tymczasem eksperci „Zdrowa ONA” podkreślają, że bardzo ważne jest połączenie leków i odpowiedniej pielęgnacji stopy. Na ten sposób leczenia wskazało jedynie 18,3% badanych.
  • Ponad 20% respondentów wskazało na konieczność regularnych wizyt w poradniach diabetologicznych, a 14% w poradniach chirurgii naczyniowej.
 

Pobierz wykres