W trosce o zdrowie kobiet

menu
Szybkie pytanie,
Szybka odpowiedź
Zaloguj się

Antykoncepcja

Wyniki badań 2013

Antykoncepcja - wyniki programu „Antykoncepcja dla Ciebie”

Poniżej prezentujemy wyniki programu „Antykoncepcja dla Ciebie”, zainicjowanego przez Gedeon Richter, mającego na celu poszerzenie wiedzy pacjentek kontynuujących lub rozpoczynających doustną antykoncepcję hormonalną w zakresie prawidłowego stosowania doustnych tabletek antykoncepcyjnych, aby zapewnić jak największą ich skuteczność.

Program został przeprowadzony w 2013 roku (27.03-01.07.2013) na terenie całej Polski wśród 13 300 pacjentek stosujących doustne tabletki antykoncepcyjne lub planujących rozpocząć ich stosowanie. Udział każdej z pacjentek był świadomy i dobrowolny. Pacjentki edukowało 592 lekarzy ginekologów.

Z jakiego powodu pacjentka przyjmuje doustną antykoncpecję hormonalną?

  • Zdecydowana większość uczestniczek Programu (93,1%) jako główny powód stosowania doustnej antykoncepcji hormonalnej podała zapobieganie ciąży. 4,3% badanych kobiet jako powód podało zapobieganie ciąży i „inny powód”.  Wśród nich najczęściej wymieniano: nieregularność cyklu, problemy z cerą (m.in. trądzik), bolesne i obfite miesiączki. Tylko 2,6% badanych wskazało na inny powód.

Czy pacjentka widzi jakieś dodatkowe korzyści płynące ze stosowania tabletek?

  • Tylko co 4. pacjentka stwierdziła, że widzi dodatkowe korzyści płynące ze stosowania tabletek antykoncepcyjnych:

 

Podczas wizyty warto zwrócić uwagę pacjentki na szereg korzyści płynących z przyjmowania tabletek antykoncepcyjnych, poza zapobieganiem ciąży. Mam tu na myśli regulację cyklu, ograniczenie nadmiernych i długotrwałych krwawień miesiączkowych, zmniejszenie dolegliwości bólowych, korzystny wpływ na zmiany trądzikowe skóry czy wreszcie ograniczenie dolegliwości przedmiesiączkowych, takich jak zmiany nastroju czy zatrzymywanie wody przez organizm. Ważne, by pacjentka wychodząca z gabinetu miała poczucie, że otrzymała wyczerpujące informacje na temat stosowanej metody antykoncepcji dodaje dr Tomasz Leonowicz, ginekolog, seksuolog.

Ocena stanu wiedzy pacjentek

 Lekarze zadali pacjentkom 7 pytań w celu poznania ich wiedzy na temat stosowania doustnej antykoncepcji hormonalnej. Oceny stanu wiedzy dokonano, stosując 3-stopniową skalę:

  • brak wiedzy (udzielenie poprawnych odpowiedzi na mniej niż 3 pytania) 
  • częściowa wiedza (udzielenie poprawnych odpowiedzi na 3 – 6 pytań)
  • pełna wiedza (udzielenie poprawnych odpowiedzi na 7 pytań)

Wiedzę 41,4% pacjentek określono jako pełną. Ponad połowa (53,7%) posiada wiedzę częściową w temacie stosowania doustnej antykoncepcji hormonalnej. U 4,9% badanych kobiet zanotowano brak wiedzy w tym temacie. Program pozwolił również na zidentyfikowanie obszaru, w którym wiedza pacjentek jest najniższa. Wyniki pokazały, że najmniej pacjentek ma świadomość wpływu stosowanych leków na skuteczność antykoncepcji (59,6% pacjentek udzieliło prawidłowej odpowiedzi, w przypadku pozostałych pytań odsetek ten wyniósł prawie 70% bądź więcej).

 

  • Pełny zakres wiedzy prezentowało 42,2% kobiet z wyższym wykształceniem i zaledwie 3,2% kobiet z wykształceniem podstawowym.

Wyniki raportu „Antykoncepcja dla Ciebie” podsumowującego badanie przeprowadzone w 2013 roku pokazują, jak ważna jest indywidualna edukacja każdej pacjentki w trakcie wizyty u ginekologa. Dla mnie to również wskazówka, by każdej kobiecie przyjmującej antykoncepcję hormonalną przypominać o tym, że jej skuteczność zależy przede wszystkim od prawidłowego, czyli systematycznego stosowania tabletek. Wyniki badanie pokazały też konieczność edukowania pacjentek w temacie wpływu stosowanych leków na przyjmowaną antykoncepcję hormonalną tłumaczy dr Tomasz Leonowicz, ginekolog, seksuolog.

Jakich pomocy dydaktycznych pacjentka oczekuje w przyszłości?

  • Wśród najczęściej wymienianych pomocy dydaktycznych, jakich oczekują pacjentki była bezpośrednia rozmowa z lekarzem (69,2%). 44% ankietowanych chciałoby otrzymywać poradnik. Prawie 42% pań wskazało na stronę www, a 15% wybrało infolinię.

Od wielu lat trwa dyskusja nad celowością i zakresem wprowadzenia edukacji seksualnej do szkół w Polsce. Dotychczas nie udało się wyjść poza spory światopoglądowe i nadal nie istnieje zinstytucjonalizowany system przekazywania młodzieży informacji dotyczących fizjologii, seksualności, planowania rodziny czy antykoncepcji. To powoduje, że wiedza społeczeństwa w tym zakresie jest wciąż niedostateczna. Informacje czerpane są głównie z Internetu, kolorowych pism czy od rówieśników. Panuje wiele przesądów i przekonań mających niewiele wspólnego z obiektywnymi faktami a często również i ze zdrowym rozsądkiem. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku kobiet w wieku rozrodczym. Ginekolog jest często jedynym lekarzem, do którego przez wiele lat przychodzi pacjentka z różnymi problemami zdrowotnymi. Stąd mój apel, by lekarze ginekolodzy walczyli ze szkodliwymi stereotypami zniechęcającymi pacjentów do stosowania określonych terapii i leków mówi dr Tomasz Leonowicz, ginekolog, seksuolog.

Powrót

Szanowni
Państwo,

Od 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO” / „GDPR”).

Aby jak najlepiej przygotować się do ochrony Państwa praw wynikających z wprowadzanych przepisów, zmieniliśmy odpowiednie zapisy w obowiązującym regulaminie portalu Zdrowa Ona. Z wprowadzonymi zmianami mogą się Państwo zapoznać klikając tutaj w regulaminie serwisu „Zdrowa ONA”

Z pozdrowieniami,
Zespół Zdrowa ONA

szybkie
pytanie,
szybka
odpowiedź