W trosce o zdrowie kobiet

menu
Szybkie pytanie,
Szybka odpowiedź
Zaloguj się

Antykoncepcja

Wyniki badań 2012

Definicja kobiecości

 • Cechami, które zdaniem osób biorących udział w badaniu (kobiet i mężczyzn) najbardziej określają kobiecość były: wrażliwość i delikatność (71,8%), atrakcyjność fizyczna (70,9%) oraz opiekuńczość wobec innych i czułość (54,8%).
 • Dla kobiet ważniejsze niż dla mężczyzn okazały się cechy takie jak siła psychiczna (34% deklaracji kobiet w porównaniu do 13% deklaracji mężczyzn) oraz wielozadaniowość (19% kobiet, 8% mężczyzn).
 • Dla mężczyzn ważniejsza niż dla kobiet była sprawność seksualna (32% mężczyzn w porównaniu do 16% kobiet).
 • Na wrażliwość, atrakcyjność fizyczna i opiekuńczość jako cechy kobiecości najczęściej wskazywała najmłodsza kategoria wiekowa respondentów (16-25 lat).
 • Dla osób w wieku 26-35 lat siła psychiczna jako określenie kobiecości była bardziej istotna niż dla pozostałych kategorii wiekowych.
 • Dla osób w wieku 36-45 lat, w porównaniu z młodszymi respondentami, ważniejsze okazały się cechy takie, jak: sprawność seksualna, zdrowie fizyczne oraz płodność.

Pobierz wykres

Ocena stanu wiedzy pacjentek na temat stosowania doustnej antykoncepcji hormonalnej

Lekarze dokonali oceny wiedzy pacjentek na temat stosowania tabletek antykoncepcyjnych. W tym celu zadali pacjentkom 7 pytań typu prawda/fałsz (pytania według tabeli poniżej). Prawidłowa odpowiedź na wszystkie pytania wskazywała na pełną wiedzę pacjentki w tym temacie. Prawidłowa odpowiedź przynajmniej na 3 pytania odbierana była jako wiedza częściowa.

 • Wiedzę 44,9% pacjentek określono jako pełną. Natomiast 47,5% pacjentek posiada wiedzę częściową.
 • U 7,6% edukowanych zidentyfikowano całkowity brak wiedzy w tym temacie.
 • Program pozwolił również na zidentyfikowanie obszaru, w którym wiedza pacjentek jest najniższa. Najmniej pacjentek ma świadomość wpływu stosowanych leków na skuteczność antykoncepcji (59,4% pacjentek udzieliło prawidłowej odpowiedzi, w przypadku pozostałych pytań odsetek ten był większy niż 70%).

Pobierz wykres

Pobierz wykres

 

 • Pełny zakres wiedzy prezentowało 53,5% kobiety z wyższym wykształceniem i zaledwie 31,5% kobiet z wykształceniem podstawowym.

Pobierz wykres

Ocena dodatkowych korzyści płynących ze stosowania antykoncepcji

 • 45,9% edukowanych pacjentek zauważyło dodatkowe korzyści płynące ze stosowania pigułek. 54,1% badanych kobiet stosujących doustne tabletki antykoncepcyjne nie podzieliło tego zdania.

Pobierz wykres

 • Odnotowano istotny wpływ wykształcenia pacjentek na postrzeganie wych korzyści płynących ze stosowania tabletek antykoncepcyjnych. Im wyższe jest wykształcenie edukowanych, tym większy odsetek pacjentek deklaruje pozytywne dodatkowe działanie. Dodatkowo im dłużej pacjentki stosują pigułki, tym częściej zauważają dodatkowe korzyści z ich przyjmowania.

Pobierz wykres

Pobierz wykres

 • Jako dodatkowe korzyści płynące ze stosowania antykoncepcji hormonalnej pacjentki najczęściej wymieniały pozytywny wpływ tabletek na uregulowanie miesiączki (32,2%). Ok. 12,4% uczestniczek Programu wskazało na poprawę kondycji skóry, mniej obfite miesiączki (9%) oraz usunięcie bądź zmniejszenie bólów miesiączkowych (6,2%). 3,1% badanych wskazała również poprawę samopoczucia, a 1.9% mniejszą zapadalność na raka jajnika.

 

Pobierz wykres

Ocena zadowolenia pacjentek przyjmujących doustną antykoncepcję hormonalną

 • Większość edukowanych kobiet wyraziło zadowolenie ze stosowania doustnej antykoncepcji hormonalnej. Zadowolonych było 55,2%, bardzo zadowolonych 30,5% pacjentek, 13% kobiet wyraziło niezadowolenie, a jedynie 1,3% pacjentek było umiarkowanie zadowolonych.
 • Większość z osób, które nie oceniły zadowolenia z przyjmowania doustnej antykoncepcji hormonalnej (38,8% ogółu uczestniczek Programu) nie stosowała dotychczas antykoncepcji.

Pobierz wykres

Powody stosowania antykoncepcji hormonalnej

 • Zdecydowana większość uczestniczek Programu (91,9%) jako zasadniczy powód stosowania doustnej antykoncepcji hormonalnej podała zapobieganie ciąży.
 • Spośród innych najczęściej wymienianych powodów wymieniano wpływ na uregulowanie cyklu miesięcznego (5,7% ogółu uczestniczek) oraz wpływ na zmniejszenie bólów miesiączkowych (4,6% ogółu pacjentek). W następnej kolejności wskazywano zmniejszenie obfitości krwawienia miesięcznego (2,5%) oraz poprawę stanu cery wywołaną stosowaniem tabletek antykoncepcyjnych (1% pacjentek).

 Pobierz wykres


Pobierz wykres

Wybrane wyniki ogólnopolskiego badania zrealizowanego w ramach programu Zdrowa ONA zainicjowanego przez Gedeon Richter, przeprowadzonego w dniach 2-8 października 2012 roku metodą internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (CAWI) przez agencję SW Research. Badaniem objęto łącznie 469 kobiet w wieku 16-45.

Powody stosowania antykoncepcji hormonalnej

 • 30% badanych kobiet przyznało, że stosuje antykoncepcję hormonalną. Nieznacznie częściej korzystają z niej kobiety w wieku 16-25 lat (32% wskazań).
 • Najważniejszymi powodami stosowania antykoncepcji dla kobiet w wieku 16-25 były: brak gotowości na posiadanie dzieci (75%), kontrola cyklu miesięcznego i równowagi hormonalnej (54%) oraz możliwość zwiększenia aktywności seksualnej (46%).

Wśród kobiet w wieku 26-35 lat najważniejszymi czynnikami były: brak gotowości do posiadania dzieci (50%), kontrola cyklu miesięcznego (43%), większa aktywność seksualna i stosowanie antykoncepcji ze względów zdrowotnych (oba wskazania po 26%).

Pobierz wykres

Komentarze ekspertów

W przypadku niektórych kobiet antykoncepcja hormonalna ze względu na jej wysoką skuteczność może dać im poczucie bezpieczeństwa. Dzięki temu bez obaw decydują się na współżycie ze swoim partnerem, a w następstwie czerpią większą satysfakcję z seksu. U kobiet bardzo dużą rolę w sferze seksualnej odgrywa lęk przed zajściem w ciążę. Część z nich to paraliżuje do tego stopnia, że rezygnują z kontaktów seksualnych. Zniwelowanie tego lęku poprzez zastosowanie skutecznej antykoncepcji może bardzo znacząco wpłynąć na jakość życia seksualnego – tłumaczy prof. Zbigniew Lew-Starowicz, seksuolog, ekspert programu Zdrowa ONA.

Oprócz oczywistego działania, jakim jest zapobieganie ciąży, antykoncepcja hormonalna może wpływać korzystnie również na inne sfery zdrowia kobiety oraz na jej wygląd. Zdarza się, że do gabinetu przychodzą panie, które oprócz skutecznej antykoncepcji oczekują również pozytywnego wpływu na inne dolegliwości związane np. z miesiączkami (ból, obfite krwawienia), jak i z wyglądem – zniwelowanie trądziku czy nadmiernego owłosienia. Dla wielu z tych kobiet tabletka antykoncepcyjna wręcz wiąże się z poprawą jakości życia i samooceny. Istnieją także inne korzyści płynące ze stosowania antykoncepcji hormonalnej, które nie są „bezpośrednio odczuwane” przez pacjentki mówi prof. CMKP dr hab. n. med. Romuald Dębski, ginekolog, ekspert programu Zdrowa ONA.

Oprócz korzyści związanych ze zdrowiem fizycznym, zastosowanie antykoncepcji może pozytywnie wpływać na emocjonalną i seksualną sferę związku. Z jednej strony daje możliwość zaplanowania optymalnego czasu na zajście w ciążę i przygotowania się na pojawienie się dziecka. Z drugiej strony, dzięki poczuciu bezpieczeństwa pary rzadziej rezygnują ze zbliżenia, a ich relacja seksualna i bliskość cielesna są bardziej dostępne i spontaniczne. Często jest to szczególnie ważne dla kobiety, która z powodu stresu związanego z możliwością zajścia w ciążę, nie odczuwa przyjemności ze współżycia. Złagodzenie innych dolegliwości, m.in. bóli, zbyt obfitych krwawień, objawów PMSu, pozwala kobiecie zachować stabilność emocjonalną i większą aktywność w codziennym życiu mówi mgr Dorota Gromnicka, psycholog, ekspert programu Zdrowa ONA.

Postawa partnera wobec antykoncepcji hormonalnej

 • Większość kobiet (52%) deklaruje, że ich partner wie o stosowaniu przez nie antykoncepcji hormonalnej, ale pozostawia im decyzję i kontrolę związaną z jej przyjmowaniem.
 • 40% kobiet deklarowało, że decyzja o antykoncepcji była podjęta wspólnie z partnerem.
 • Odpowiedź o tym, że partner pozostawia decyzję i kontrolę przyjmowania antykoncepcji kobiecie częściej wybierały starsze panie (w wieku 36-45 lat było 63% deklaracji, a wśród kobiet w wieku 16-25 46% wskazań).

Pobierz wykres

Komentarze ekspertów

Mężczyźni raczej nie pojawiają się w gabinecie ginekologicznym ze swoimi partnerkami w trakcie wizyt mających na celu dobór metody antykoncepcji hormonalnej. Z doświadczenia też wiem, że większość pacjentek podejmuje tę decyzję samodzielnie, bo tabletki mają wysoką skuteczność, dają im poczucie bezpieczeństwa i niezależności, gdyż nie muszą polegać na rozsądku partnera – mówi prof. CMKP dr hab. n. med. Romuald Dębski, ginekolog, ekspert programu Zdrowa ONA.

W rzeczywistości mężczyźni nie wtrącają się w metodę antykoncepcji, jaką wybiera kobieta. Może podejmują z nią decyzję, że będą to właśnie pigułki antykoncepcyjne a nie inna metoda, ale ostatecznie nie wiedzą, jakie to tabletki i jak należy je stosować. Myślę, że odsetek deklaracji wynikający z badania „Zdrowa ONA”, to jednak przerysowanie. Ze względu na to, że to kobieta ewentualnie może zajść w ciążę w wyniku współżycia, to ona najczęściej sama podejmuje decyzję o antykoncepcji hormonalnej, sama idzie do lekarza i przestrzega zasad przyjmowania tabletek. Mężczyznę interesuje to, żeby antykoncepcja była skuteczna i wygodnamówi prof. Zbigniew Lew-Starowicz, seksuolog, ekspert programu Zdrowa ONA.

Niektóre kobiety chcą podejmować decyzję dotyczącą antykoncepcji hormonalnej samodzielnie. Uważają, że ponieważ to one będą ostatecznie przyjmować tabletki antykoncepcyjne, to jest ich sprawa i mają w niej decydujący głos. Część kobiet jednak może myśleć zupełnie inaczej. Chcą, by ich mężczyzna się tym zagadnieniem zainteresował. Uważają, że chociaż w konsekwencji współżycia to one zachodzą w ciążę, to w całej sytuacji uczestnicy mężczyzna i również jest za nią odpowiedzialny. Ważne, żeby pary porozumiały się w tej kwestii. Może w tym pomóc szczera rozmowa, w której partnerka powie, czy oczekuje od mężczyzny zaangażowania przy wyborze antykoncepcji hormonalnej czy nie, a jeśli tak to jak takie zaangażowanie sobie wyobraża. Dla jednych będzie to wybór metody, dla innych wizyta u lekarza. Możliwości są różne, a dialog pomoże się w  nich odnaleźć – mówi mgr Dorota Gromnicka, psycholog, ekspert programu Zdrowa ONA.

Powrót

Szanowni
Państwo,

Od 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO” / „GDPR”).

Aby jak najlepiej przygotować się do ochrony Państwa praw wynikających z wprowadzanych przepisów, zmieniliśmy odpowiednie zapisy w obowiązującym regulaminie portalu Zdrowa Ona. Z wprowadzonymi zmianami mogą się Państwo zapoznać klikając tutaj w regulaminie serwisu „Zdrowa ONA”

Z pozdrowieniami,
Zespół Zdrowa ONA

szybkie
pytanie,
szybka
odpowiedź