Szybkie pytanie,
Szybka odpowiedź

Stopa cukrzycowa

Elementy edukacji w zakresie przeciwdziałania zespołowi stopy cukrzycowej

Eksperci

Zespół stopy cukrzycowej (ZSC) powstaje w wyniku wielu zaniedbań w przebiegu cukrzycy. Na dużą część z nich wpływ ma sam pacjent, który bagatelizuje znane mu zalecenia dotyczące zapobiegania powikłaniom cukrzycy lub nie jest odpowiednio wyedukowany. W przypadku obu tych grup pacjentów bardzo ważna jest edukacja i wprowadzenie elementów wsparcia psychologicznego.

Edukacja w przypadku pacjentów chorych na cukrzycę powinna być prowadzona jednocześnie na kilku płaszczyznach, być okresowo powtarzana i weryfikowana. Bardzo istotne jest, żeby dotyczyła ona nie tylko samego chorego, ale również jego rodziny lub opiekunów. To właśnie oni w najtrudniejszych momentach stanowią wsparcie i motywują do przestrzegania zaleceń lekarza. Wiedza pacjentów i ich najbliższych w zakresie cukrzycy i ZSC pozwala na reagowanie na etapie wstępnych objawów ZSC i ograniczenie liczby amputacji. Jeżeli lekarz nie ma możliwości przekazania wszystkich potrzebnych informacji podczas wizyty, warto zapytać, gdzie szukać podpowiedzi i z jakimi materiałami należy się zapoznać tłumaczy dr n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska z Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ekspert programu Zdrowa ONA.

 

Pacjent chory na cukrzycę w celu przeciwdziałania powikłaniom takim jak zespół stopy cukrzycowej powinien posiadać i rozwijać wiedzę w następujących obszarach:

 1. Podstawowa wiedzy o cukrzycy, okresowo powtarzana i weryfikowana
  • Podstawy powstania choroby
  • Zasady utrzymania poziomu cukru na ustalonym z lekarzem poziomie
  • Monitorowanie poziomu cukru (przed i po posiłku) i kontrolowanie innych parametrów wyrównania metabolicznego tj. stężenia cholesterolu całkowitego, frakcji LDL i HDL, stężenia triglicerydów, poziomu ciśnienia tętniczego oraz odsetka HbA1c (hemoglobina z przyłączoną cząsteczką glukozy)
  • Zasady odpowiedniego odżywiania w cukrzycy
  • Zasady stosowania wysiłku fizycznego, wykonywania ćwiczeń
  • Zasady podawania insuliny i pielęgnacja miejsc wstrzyknięć
 2. Postępowanie w zespole stopy cukrzycowej, wiedza okresowo powtarzana i weryfikowana
  • Zasady profilaktycznej pielęgnacji stóp, skracania paznokci i doboru obuwia
  • Zasady pielęgnacji stóp z owrzodzeniem, raną
  • Zasady doboru obuwia odciążającego i indywidualnych wkładek, dostosowanie obuwia do stopy z opatrunkiem
  • Zasady zachowania w sytuacji objawów niepokojących (zaczerwienienie skóry stopy, otarcie, obrzęk, ból, wypływ płynnej treści, wysięk, owrzodzenie)
  • Zasady zmiany opatrunku i zabezpieczania przed dostępem bakterii
 3. Wiedza w zakresie wsparcia psychologicznego
  • Sposoby radzenia sobie w stanach braku motywacji do stosowania zaleceń lekarza
  • Nauka wspierania chorego przez osoby bliskie, członków rodziny w okresach gorszej kondycji psychicznej i załamań psychicznych

Wsparcie osób bliskich może stanowić dla chorego podstawowy czynnik motywujący do przestrzegania zasad przekazanych przez lekarza. Przybiera ono różną postać od emocjonalnego towarzyszenia w leczeniu poprzez pomoc w organizacji czynności dnia codziennego, przygotowania odpowiedniej diety czy też czasami twardej konfrontacji ze skutkami zaprzestania terapii lub niesystematyczności. Kontrolowanie poziomu cukru i innych parametrów w cukrzycy może być uciążliwe i wymaga dużej dyscypliny. Pacjent nie może sobie pozwolić na przerwę czy „odpoczynek” od leczenia. To bardzo trudna sytuacja dla każdej osoby chorej i to właśnie bliski w chwilach zniechęcenia, rozdrażnienia często przypomina, że proces leczenia, przez który przechodzi pacjent, nakierowany jest na poprawę jego stanu zdrowia i samopoczucia – mówi mgr Dorota Gromnicka, psycholog, ekspert programu Zdrowa ONA.

Powrót

  Pobierz artykuł


  Materiały video

  dr n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska: Jakie są elementy edukacji w zakresie przeciwdziałania zespołowi stopy cukrzycowej?
  Pobierz MP4:
  dr n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska: Jak edukować pacjenta i rodzinę w zakresie przeciwdziałania ZSC?
  Pobierz MP4:

  Materiały audio

  dr n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska: Jakie są elementy edukacji w zakresie przeciwdziałania zespołowi stopy cukrzycowej? mp3
  Pobierz MP3:
  dr Beata Mrozikiewicz-Rakowska: Jak edukować pacjenta i rodzinę w zakresie przeciwdziałania ZSC? Cz. 1
  Pobierz MP3:
  dr Beata Mrozikiewicz-Rakowska: Jak edukować pacjenta i rodzinę w zakresie przeciwdziałania ZSC? Cz. 2
  Pobierz MP3:

  Zadaj pytanie

   
   
   
   

  Szanowni
  Państwo,

  Od 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO” / „GDPR”).

  Aby jak najlepiej przygotować się do ochrony Państwa praw wynikających z wprowadzanych przepisów, zmieniliśmy odpowiednie zapisy w obowiązującym regulaminie portalu Zdrowa Ona. Z wprowadzonymi zmianami mogą się Państwo zapoznać klikając tutaj w regulaminie serwisu „Zdrowa ONA”

  Z pozdrowieniami,
  Zespół Zdrowa ONA

  szybkie
  pytanie,
  szybka
  odpowiedź