Szybkie pytanie,
Szybka odpowiedź

Mięśniaki macicy

Wpływ zachorowania na mięśniaki macicy na samoocenę kobiet

Eksperci
 • Prawie 40% badanych kobiet deklaruje, że doświadczenie choroby ginekologicznej nie miałoby wpływu na ich samoocenę.
 • Jednak 22% kobiet czułoby, że nie ma kontroli nad samą sobą, 21% czułoby się mniej atrakcyjne seksualnie, 20% - mniej kobieco.

Pobierz wykres

 • Im starsze były respondentki, tym częściej deklarowały, że zachorowanie na schorzenie ginekologiczne nie miałoby żadnego wpływu na ich samoocenę (wśród kobiet powyżej 56 roku życia takie deklaracje złożyło 70% badanych, a wśród kobiet w wieku 16-25 jedynie 8%).
 • Poczucie utraty kontroli i obniżenie własnej atrakcyjności seksualnej deklarowały częściej młodsze kobiety – 33% kobiet w wieku 16-25 deklarowało, że czułoby, że straciły kontrolę nad samą sobą, a wśród kobiet powyżej 56 roku życia było to 10%.
 • Aż 11% respondentek miałoby poczucie, że pojawienie się tej choroby to ich wina, a 6% czułoby odrazę do własnego ciała.

Pobierz wykres

Komentarz eksperta

Samoocena to stan psychiczny, uogólniona ocena samego siebie, która niewątpliwie ma wpływ na nasze zachowanie. Opinię na swój temat kształtujemy już od najmłodszych lat. Wpływ na nią mają przekazy rodzinne, dotychczasowe doświadczenia, sposób myślenia o sobie i świecie. Im bardziej nasze poczucie wartości zbudowane jest głównie na podstawie zewnętrznych komunikatów zasłyszanych na swój temat od innych ludzi, tym większe ryzyko, że nasza samoocena zostanie zachwiana przy niekorzystnych dla nas sytuacjach życiowych. Zwłaszcza w sytuacji bycia ocenianym lub wyobrażania sobie ocen innych ludzi na swój temat. Człowiek taki nie ma punktu oparcia w samym sobie, boi się, że wszelkie jego „nieprawidłowości” będą widoczne i staną się czynnikiem wpływającym na odrzucenie. Dodatkowo kobiety mają większą skłonność do zaniżania swojej samooceny. Są wrażliwsze na krytykę i niezrozumienie ze strony bliskich osób. Dlatego również problemy zdrowotne, szczególnie te związane ze sferą intymną, wzbudzają w nich lęk, który wpływa na obniżenie samooceny, co przejawia się brakiem akceptacji samej siebie mówi mgr Dorota Gromnicka, psycholog, ekspert programu Zdrowa ONA.

Powrót

  Zadaj pytanie

   
   
   
   

  Szanowni
  Państwo,

  Od 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO” / „GDPR”).

  Aby jak najlepiej przygotować się do ochrony Państwa praw wynikających z wprowadzanych przepisów, zmieniliśmy odpowiednie zapisy w obowiązującym regulaminie portalu Zdrowa Ona. Z wprowadzonymi zmianami mogą się Państwo zapoznać klikając tutaj w regulaminie serwisu „Zdrowa ONA”

  Z pozdrowieniami,
  Zespół Zdrowa ONA

  szybkie
  pytanie,
  szybka
  odpowiedź